Livsmedelsverkets prislista

Elementaranalys, ICP-OES teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Organiska gödselmedel
Pris, €:
Utan Moms: 42,98
Moms: 10,32
Totalt: 53,30

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Element som ska analyseras: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo och Zn. Ovanstående pris avser bestämning av ett element.
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50028 / L80036