Livsmedelsverkets prislista

Elementaranalys(CaCl2-extraktion) ICP-OES-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Växtunderlag
Pris, €:
Utan Moms: 42,98
Moms: 10,32
Totalt: 53,30

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Element som ska analyseras: K, Mg och P
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50027 / L80036