Livsmedelsverkets prislista

Vattenlösligt ammoniumkväve (N) Kjeldahl

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Jordförbättringsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 36,84
Moms: 8,84
Totalt: 45,68

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Vattenlösligt ammoniumkväve (N) Kjeldahl
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50025 / L80034