Livsmedelsverkets prislista

Fukthalt, Karl-Fisher teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Oorganiska gödselmedel
Pris, €:
Utan Moms: 36,84
Moms: 8,84
Totalt: 45,68

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Fukthalt, Karl-Fisher teknik
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50020 / L80020