Livsmedelsverkets prislista

Bulkdensitet

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Växtunderlag
Pris, €:
Utan Moms: 12,28
Moms: 2,95
Totalt: 15,23

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bulkdensitet
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50003 / L80002