Livsmedelsverkets prislista

Siktning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av gödsel
Kemi
Jordförbättringsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 6,14
Moms: 1,47
Totalt: 7,61

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Siktning
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 50000 / L80001