Livsmedelsverkets prislista

Livsmedel HAV 1. prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Virologi/virologiska undersökningar
Påvisning av virus i livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 340,00
Moms: 81,60
Totalt: 421,60

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Evira 4801 ISO/DIS 15216-2:2018 Påvisning av hepatit A-virus med real-time RT-PCR
Individuella identifiare: 45015 / L24514