Livsmedelsverkets prislista

Musslor HAV 1. prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Virologi/virologiska undersökningar
Påvisning av virus i livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 280,00
Moms: 67,20
Totalt: 347,20

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Evira 4801 ISO/DIS 15216-2:2018 Påvisning av hepatit A-virus med real-time RT-PCR
Individuella identifiare: 45009 / L24508