Livsmedelsverkets prislista

Musslor NoV (GI, GII) 1. prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Virologi/virologiska undersökningar
Påvisning av virus i livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 310,00
Moms: 74,40
Totalt: 384,40

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Evira 4801 ISO/DIS 15216-2:2018 Påvisning av norovirus genogrupper I och II med real-time RT-PCR
Individuella identifiare: 45007 / L24506