Livsmedelsverkets prislista

Ytprov NoV (GI, GII), HAV 1. prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Virologi/virologiska undersökningar
Påvisning av virus i livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 250,00
Moms: 60,00
Totalt: 310,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Evira 4801 ISO/DIS 15216-2:2018 Påvisning av norovirus genogrupper I och II och hepatit A-virus med real-time RT-PCR
Individuella identifiare: 45005 / L24504