Livsmedelsverkets prislista

Ytprov HAV nästa prov (1-5 st), pris/prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Virologi/virologiska undersökningar
Påvisning av virus i livsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 40,00
Moms: 9,60
Totalt: 49,60

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8§

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Evira 4801 ISO/DIS 15216-2:2018 Påvisning av hepatit A-virus med real-time RT-PCR
Individuella identifiare: 45004 / L24503