Livsmedelsverkets prislista

Identifiering av kampylobakterier

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Typning och identifiering av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 69,36
Moms: 16,65
Totalt: 86,01

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Evira 3409 ISO 10272-1:2017. Identifiering av kampylobakterier
Undersökningens längd: 5 - 14 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Marjaana Hakkinen t. 0400 287 417
Prov: Bakteriestammar
Provtal: Skicka till addressen Livsmedelsverket, Enheten för mikrobiologi, Sektionen för livsmedels- och fodermikrobiologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Individuella identifiare: 33082 / L70003