Livsmedelsverkets prislista

Listeria monocytogenes, genotypning, WGS

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Typning och identifiering av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 262,31
Moms: 62,95
Totalt: 325,26

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Genotypning av Listeria monocytogenes-stammar med helgenomsekvensering
Undersökningens längd: 60 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: maria.simola@ruokavirasto.fi
Prov: Bakteriestam
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Undersökningsresultatet färdigt: 60 dygn
Individuella identifiare: 33081 / L70085