Livsmedelsverkets prislista

Undersökning av antibiotikarester med mikrobiologisk metod, kött

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Läkemedel
Pris, €:
Utan Moms: 129,60
Moms: 31,10
Totalt: 160,70

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Identifiering av antimikrobiella medel med agardiffusionstest.
Undersökningens längd: 2 - 7 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Forskare Katariina Pekkanen 040 159 1267
Undersökningens orsak: Övervakning av främmande ämnen. Köttbesiktning. Misstänker. EU program. Egenkontroll.
Prov: Njure, muskel (nöt, svin)
Provtal: På frågor som gäller provtagning i kontrollprogram av främmande ämnen svarar överinspektör Anne Fagerlund 050 3868415 (andra undersöknings orsak: laboratoriemästare Merja Outavaara, 040 489 3454)
Utföringsintervall: På vardagarna
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka.
Tolkning: Experten utfärdar ett utlåtande om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen. Proven förvaras förkyld (+2-8C) men det får inte frysas in.
Individuella identifiare: 33078 / L70081