Livsmedelsverkets prislista

RealtidsPCR för identifiering av idisslare /svin

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av foder
Mikrobiologi
Skadliga och förbjudna ämnen
Pris, €:
Utan Moms: 157,62
Moms: 37,83
Totalt: 195,45

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: RealtidsPCR för identifiering av idisslare /svin
Undersökningens längd: 14 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: maria.simola@ruokavirasto.fi
Prov: Föder
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 14 dygn
Individuella identifiare: 33073 / L70076