Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av shigatoxin bildande Escherichia coli bakterien (STEC bakterien) serotyp med realtid PCR

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Bestämning eller påvisning av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 206,44
Moms: 49,55
Totalt: 255,99

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning av shigatoxin bildande Escherichia coli bakterien (STEC bakterien) serotyp med realtids PCR
Undersökningens längd: 1-2 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Saija Hallanvuo, t. 040 4893448
Prov: Livsmedel
Provtal: Skicka till addressen Livsmedelsverket, Enheten för mikrobiologi, Sektionen för livsmedels- och fodermikrobiologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor
Individuella identifiare: 33070 / L70073