Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av shigatoxin bildande Escherichia coli bakterien (STEC bakterien) med realtid PCR

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Bestämning eller påvisning av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 176,63
Moms: 42,39
Totalt: 219,02

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisning eller identifiering av shigatoxin bildande Escherichia coli bakterien (STEC bakterien) med realtids PCR
Undersökningens längd: 1-2 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Saija Hallanvuo, t. 040 4893448
Prov: Livsmedel
Provtal: Skicka till addressen Livsmedelsverket, Enheten för mikrobiologi, Sektionen för livsmedels- och fodermikrobiologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-2 veckor
Individuella identifiare: 33069 / L70072