Livsmedelsverkets prislista

Biotypning av Yersinia enterocolitica-stammar

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Typning och identifiering av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 50,03
Moms: 12,01
Totalt: 62,04

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Biotypning av Yersinia enterocolitica-stammar
Undersökningens längd: 1-3 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Saija Hallanvuo, t. 040 4893448
Prov: Livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Provtal: Skicka till addressen Livsmedelsverket, Enheten för mikrobiologi, Sektionen för livsmedels- och fodermikrobiologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-3 veckor
Individuella identifiare: 33068 / L70071