Livsmedelsverkets prislista

Yersinia pseudotuberculosis, påvisning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Bestämning eller påvisning av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 131,33
Moms: 31,52
Totalt: 162,85

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisande av bakterien Yersinia pseudotuberculosis i livsmedel
Undersökningens längd: 3 - 6 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Saija Hallanvuo, t. 040 4893448
Prov: Livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Provtal: Skicka till addressen Livsmedelsverket, Enheten för mikrobiologi, Sektionen för livsmedels- och fodermikrobiologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-6 veckor
Individuella identifiare: 33066 / L70068