Livsmedelsverkets prislista

Mikroskopisk kontroll, konstaterande av köttbenmjöl i foderämne eller foderblandning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av foder
Mikroskopering
Skadliga och förbjudna ämnen
Pris, €:
Utan Moms: 108,02
Moms: 25,92
Totalt: 133,94

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Mikroskopering av ingredienser av animaliskt ursprung i foderfabrikat. Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009, bilaga VI
Undersökningens längd: 2-14 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Forskare Maria Aarnio: maria.aarnio@ruokavirasto.fi; p. 040 489 3456
Prov: Föder
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-14 dagar
Individuella identifiare: 33064 / L70066