Livsmedelsverkets prislista

Listeria monocytogenes, påvisande och identifierng

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Bestämning eller påvisning av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 93,81
Moms: 22,51
Totalt: 116,32

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisande och identifiering av bakterien Listeria monocytogenes. ISO 11290-1
Undersökningens längd: 7- 21 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: maria.simola(at)ruokavirasto.fi
Prov: Livsmedel
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 7- 21 dygn
Individuella identifiare: 33059 / L70061