Livsmedelsverkets prislista

Escherichia coli O157, påvisande och identifiering

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Bestämning eller påvisning av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 93,81
Moms: 22,51
Totalt: 116,32

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisande och identifiering av bakterien Escherichia coli O157:H7/H
Undersökningens längd: 5 - 14 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Saija Hallanvuo, t. 040 4893448
Prov: Livsmedel
Provtal: Skicka till addressen Livsmedelsverket, Enheten för mikrobiologi, Sektionen för livsmedels- och fodermikrobiologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Undersökningsresultatet färdigt: 5 - 14 dygn
Individuella identifiare: 33056 / L70058