Livsmedelsverkets prislista

Yersinia enterocolitica, genotypning, PFGE

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Typning och identifiering av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 104,03
Moms: 24,97
Totalt: 129,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Genotypning av Yersinia enterocolitica -stammar med pulsfältgelelektrofores (PFGE)
Undersökningens längd: 1 - 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Saija Hallanvuo, p. 040 4893448
Prov: Bakteriestammar
Provtal: Skicka till addressen Livsmedelsverket, Enheten för mikrobiologi, Sektionen för livsmedels- och fodermikrobiologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Undersökningsresultatet färdigt: 1 - 4 veckor
Individuella identifiare: 33054 / L70056