Livsmedelsverkets prislista

Staphylococcus aureus, genotypning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Typning och identifiering av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 127,40
Moms: 30,58
Totalt: 157,98

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Evira 3549 Spa-typning av meticillinresistenta Staphylococcus aureus bakterier
Undersökningens längd: 7-10 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Suvi Nykäsenoja 040 489 3447, laboratoriet 040 489 3454 eller 040 489 3437
Undersökningsremiss: Undersökningsremiss till resistensundersöknignarna.
Undersökningens orsak: Spa typning av MRSA
Prov: Bakteriestam, sänds till addres: livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för antibiotika, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Provtal: Bakteriestammen ska skickas som en ren kultur i ett skål eller transportmedelsrör.
Utföringsintervall: På vardagarna
Undersökningsresultatet färdigt: Inom 7-10 dagar
Tolkning: Experten utfärdar ett analyscertificat om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 33053 / L70055