Livsmedelsverkets prislista

Salmonella, påvisning, ISO 6579

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Bestämning eller påvisning av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 68,22
Moms: 16,37
Totalt: 84,59

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: SFS-EN ISO 6579-1:2017, modifierad. Påvisande av salmonella i livsmedel, foder, kompost, organiska gödlingmedlen och biologiska bekämpningsmedlen.
Undersökningens längd: 4 - 14 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Satu Hakola: satu.hakola@ruokavirasto.fi; t. 040 524 1974
Prov: Livsmedel
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4-14 dagar
Individuella identifiare: 33051 / L70053