Livsmedelsverkets prislista

Listeria monocytogenes, genotypning, PFGE

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Typning och identifiering av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 94,57
Moms: 22,70
Totalt: 117,27

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Genotypning av Listeria monocytogenes-stammar med pulsfältgelelektrofores (PFGE)
Undersökningens längd: 1 - 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: maria.simola(at)ruokavirasto.fi
Prov: Bakteriestam
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 1 - 4 veckor
Individuella identifiare: 33045 / L70050