Livsmedelsverkets prislista

Koligruppens bakterier, bestämning av antal

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Bestämning eller påvisning av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 75,04
Moms: 18,01
Totalt: 93,05

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av koligruppens bakterier med rörmetoden
Undersökningens längd: 5 - 14 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Saija Hallanvuo, t. 040 4893448
Prov: Bakteriestammar
Provtal: Skicka till addressen Livsmedelsverket, Enheten för mikrobiologi, Sektionen för livsmedels- och fodermikrobiologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Undersökningsresultatet färdigt: 5 - 14 dygn
Individuella identifiare: 33044 / L70049