Livsmedelsverkets prislista

Bacillus sp., bestämning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av foder
Mikrobiologi
Bestämning eller påvisning av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 68,22
Moms: 16,37
Totalt: 84,59

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Evira 3416. Bestämning av antalet bakterier på nötblodagar. Koloniräkningsteknik.
Undersökningens längd: 1 - 5 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Satu Hakola: satu.hakola@ruokavirasto.fi; t. 040 524 1974
Prov: Föder
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-5 dagar
Individuella identifiare: 33039 / L70044