Livsmedelsverkets prislista

Escherichia coli, bestäming

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Bestämning eller påvisning av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 62,54
Moms: 15,01
Totalt: 77,55

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: NMKL 125:2005 modifierad. Bestämning av Escherichia coli. Koloniräkningsteknik.
Undersökningens längd: 1 - 14 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Satu Hakola t. 040 524 1974
Prov: Livsmedel
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-14 dagar
Individuella identifiare: 33036 / L70041