Livsmedelsverkets prislista

Campylobacter jejuni / coli /lari, bestämning av antal

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Bestämning eller påvisning av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 68,79
Moms: 16,51
Totalt: 85,30

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av antalet Campylobacter jejuni/coli/lari ?bakterier.
Undersökningens längd: 5 - 14 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Marjaana Hakkinen t. 0400 287 417
Prov: Livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Provtal: Skicka till addressen Livsmedelsverket, Enheten för mikrobiologi, Sektionen för livsmedels- och fodermikrobiologi, i, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Individuella identifiare: 33031 / L70035