Livsmedelsverkets prislista

Campylobacter jejuni / coli /lari, bestämning av antal

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Bestämning eller påvisning av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 69,36
Moms: 16,65
Totalt: 86,01

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av antalet Campylobacter jejuni/coli/lari –bakterier.
Undersökningens längd: 5 - 14 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Marjaana Hakkinen t. 0400 287 417
Prov: Livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Provtal: Skicka till addressen Livsmedelsverket, Enheten för mikrobiologi, Sektionen för livsmedels- och fodermikrobiologi, i, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Individuella identifiare: 33031 / L70035