Livsmedelsverkets prislista

Presumtiv Bacillus cereus, bestämning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Bestämning eller påvisning av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 68,79
Moms: 16,51
Totalt: 85,30

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: ISO 7932:2004. Preliminär bestämning av bakterien Bacillus cereus och sporer. Koloniräkningsteknik.
Undersökningens längd: 5 - 14 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Forskare Maria Aarnio: maria.aarnio(at)ruokavirasto.fi; p. 040 489 3456
Prov: Livsmedel
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 5-14 dagar
Individuella identifiare: 33030 / L70032