Livsmedelsverkets prislista

Påvisning av stafylokockenterotoxiner A-E i livsmedel

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Toxiner och skadlida ämnen
Pris, €:
Utan Moms: 92,47
Moms: 22,19
Totalt: 114,66

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: ISO 19020 Påvisande av stafylokockenterotoxiner A, B, C, D och E med VIDAS-metoden
Undersökningens längd: 1 vecka - 2 månader
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Satu Hakola: satu.hakola(at)ruokavirasto.fi; t. 040 524 1974
Undersökningsremiss: Undersökningsremiss till matförgiftning (avgiftsfri)
Prov: Livsmedel
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-9 veckor
Individuella identifiare: 33027 / L70029