Livsmedelsverkets prislista

Okulär granskning, föderämne

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av foder
Mikroskopering
Skadliga och förbjudna ämnen
Pris, €:
Utan Moms: 64,10
Moms: 15,38
Totalt: 79,48

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Okulär granskning av fågelfrön och frön av oljeväxter, SFS-EN ISO 658:2002 /Okulär granskning
Undersökningens längd: 1 - 5 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Forskare Maria Aarnio: maria.aarnio(at)ruokavirasto.fi; p. 040 489 3456
Prov: Föder
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-14 dagar
Individuella identifiare: 33012 / L70011