Livsmedelsverkets prislista

Resistensbestämning av bakteriestam, VetMIC-metoden, campylobacter

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Antibiotikaresistens
Pris, €:
Utan Moms: 39,90
Moms: 9,58
Totalt: 49,48

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Evira 3517 Bestämning av antibiotikaresistens hos Campylobacter-släktets bakterier med VetMIC TM Camp mikrotitreringsplattor.
Undersökningens längd: 7 - 12 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Suvi Nykäsenoja 040 489 3447, laboratoriet 040 489 3454 eller 040 489 3437
Undersökningsremiss: Undersökningsremiss till resistensundersöknignarna.
Undersökningens orsak: Resistensbestämning av bakteriestam
Prov: Bakteriestam, sänds till addres: Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för antibiotika, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Provtal: Bakteriestammen ska skickas som en ren kultur i ett skål eller transportmedelsrör.
Utföringsintervall: På vardagarna
Undersökningsresultatet färdigt: Inom 7-12 dagar
Tolkning: Experten utfärdar ett analyscertificat om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 33009 / L70008