Livsmedelsverkets prislista

Påvisande och identifiering av skadeinsekter i föderämne

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av foder
Mikroskopering
Skadliga och förbjudna ämnen
Pris, €:
Utan Moms: 28,43
Moms: 6,82
Totalt: 35,25

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisande och identifiering av skadegörare
Undersökningens längd: 1-2 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Forskare Maria Aarnio: maria.aarnio(at)ruokavirasto.fi; p. 040 489 3456
Prov: Föder
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 3-14 dagar
Individuella identifiare: 33006 / L70006