Livsmedelsverkets prislista

Identifiering av S. aureus-stammar och påvisande av mecA-gen

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Typning och identifiering av bakterier
Pris, €:
Utan Moms: 86,30
Moms: 20,71
Totalt: 107,01

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Evira 3550 Påvisande av meticillinresistent mecA-gen och bakterien Staphylococcus som bildar ett termostabilt nukleasaureus som kodas av nucA-genen i stafylokockbakterier med multiplex-PCR-metoden
Undersökningens längd: 3 - 7 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Suvi Nykäsenoja 040 489 3447, laboratoriet 040 489 3454 eller 040 489 3437
Undersökningsremiss: Undersökningsremiss till resistensundersöknignarna.
Undersökningens orsak: Identifiering av S. aureus-stammar och påvisande av mecA-gen
Prov: Bakteriestam, sänds till addres: Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för antibiotika, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Provtal: Bakteriestammen ska skickas som en ren kultur i ett skål eller transportmedelsrör.
Utföringsintervall: På vardagarna
Undersökningsresultatet färdigt: Inom 3-7 dagar
Tolkning: Experten utfärdar ett analyscertificat om resultaten och svaret förses med en kommentar vid behov.
Individuella identifiare: 33005 / L70005