Livsmedelsverkets prislista

Produktion av stafylokockenterotoxiner A-E i bakteriestammer, påvisning

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Toxiner och skadlida ämnen
Pris, €:
Utan Moms: 34,67
Moms: 8,32
Totalt: 42,99

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: ISO 19020:2017, modifierad. Påvisning av bakteriestamn stafylokockenterotoxiner A-E med VIDAS-metod
Undersökningens längd: 1 vecka - 2 månader
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Satu Hakola: satu.hakola(at)ruokavirasto.fi; t. 040 524 1974
Undersökningsremiss: Undersökningsremiss till matförgiftning (avgiftsfri)
Prov: Bakteriestam
Provtal: Sicka till addressen Livsmedelsverket, Mikrobiologi, Sektionen för livsmedel och föder, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 1-9 veckor
Individuella identifiare: 33004 / L70004