Livsmedelsverkets prislista

Undersökning av antibiotikarester med mikrobiologisk metod, mjölk

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Mikrobiologi
Läkemedel
Pris, €:
Utan Moms: 49,08
Moms: 11,78
Totalt: 60,86

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Påvisande av antimikrobiella medel i mjölk Delvotest T -test
Undersökningens längd: 1 - 7 dygn
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Forskare Katariina Pekkanen 040 159 1267
Undersökningens orsak: Övervakning av främmande ämnen. Misstänker. EU program. Egenkontroll.
Prov: Mjölk (ko)
Provtal: På frågor som gäller provtagning i kontrollprogram av främmande ämnen svarar överinspektör Tuula Koimäki 050 3868428 (andra undersöknings orsak: laboratoriemästare Merja Outavaara, 040 489 3454)
Utföringsintervall: På vardagarna
Undersökningsresultatet färdigt: 1 vecka.
Tolkning: Påvisas/ kan ej påvisas
Anmärkningar: Proven ska vara framme under 48 timmar från provtagningen. Proven förvaras förkyld (+2-8C).
Individuella identifiare: 33001 / L70001