Livsmedelsverkets prislista

Natrium, ICP-OES teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Elementaranalys
Pris, €:
Utan Moms: 42,98
Moms: 10,32
Totalt: 53,30

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av natriumhalt i livsmedel
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 30233 / L80036