Livsmedelsverkets prislista

Livsmedels förpackningsmärkningar -analyspaket

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Andra tjänster
Pris, €:
Utan Moms: 200,00
Moms: 48,00
Totalt: 248,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: specialforskare Helena Pastell 050 375 0968
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Provtal: Kontakta kontaktpersonen för att avtala om analysen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30221 / L80282