Livsmedelsverkets prislista

Tilläggsavgift för brådskande förfarande per prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Andra tjänster
Pris, €:
Utan Moms: 55,00
Moms: 13,20
Totalt: 68,20

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll:
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 30220 / L80281