Livsmedelsverkets prislista

Förbehandling av prov

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Livsmedelssäkerhet
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Andra tjänster
Pris, €:
Utan Moms: 38,00
Moms: 9,12
Totalt: 47,12

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Förbehandling av prov till exempel malning, uppdelning och preparation av sammelprov. Priset för förbehandling av provet fr.o.m. 38 € / prov, beroende på hur fordrande den är.
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 30219 / L80280