Livsmedelsverkets prislista

profilering av växtskyddsmedel

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Växtskyddsmedel
Pris, €:
Utan Moms: 200,00
Moms: 48,00
Totalt: 248,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Andra undersökningar i anslutning till foder
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 30217 / L80278