Livsmedelsverkets prislista

Vitamin D LC-MS-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Analyser av sammansättning, kvalitet och äkthet
Pris, €:
Utan Moms: 208,06
Moms: 49,93
Totalt: 257,99

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Analyser av sammansättning i växtunderlag
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: forskare Mervi Rokka 0400 622 371
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Mjölkprodukter
Provtal: Provmängden bör vara minst 20 g, men den representativa mängden måste uppskattas från fall till fall. Provet sänds beroende på provmatrisen som sådan eller som kyltransport. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30214 / L80276