Livsmedelsverkets prislista

Tenn, ICP-MS teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Elementaranalys
Pris, €:
Utan Moms: 92,59
Moms: 22,22
Totalt: 114,81

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av tinn i livsmedel
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 30213 / L80275