Livsmedelsverkets prislista

Den sammanlagda vattenhalten i fjäderfäkött, 1?3 prover

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Analyser av sammansättning, kvalitet och äkthet
Pris, €:
Utan Moms: 312,09
Moms: 74,90
Totalt: 386,99

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Analyser av sammansättning, kvalitet och äkthet i livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: specialforskare Tiina Ritvanen 040 489 3415
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Provtal: Ett samlingsprov enligt förordning (EG) nr 543/2008 består av fem styckade djurkroppsdelar eller sju slaktade djurkroppar. Provet sänds med kyltransport eller djupfryst. Remiss bör anslutas till försändningen. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30208 / L80270