Livsmedelsverkets prislista

Analys av kinoloner i animaliska livsmedel med UPLC-MS/MS metod

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Läkemedel
Pris, €:
Utan Moms: 202,00
Moms: 48,48
Totalt: 250,48

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Läkemedel, hormonellt verkande ämnen och förbjudna ämnen i livsmedel och prover av animaliskt ursprung
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: specialforskare Marja Raatikainen 040 132 7496
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Kött, fisk, mjölk
Provtal: Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30207 / L80269