Livsmedelsverkets prislista

Bestämning av restsubstanser (tillsatsämnen i foder, läkemedel, och förbjudna ämnen) i foder med LC-MS/MS metod

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Skadliga och förbjudna ämnen
Pris, €:
Utan Moms: 260,08
Moms: 62,42
Totalt: 322,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Skadliga och förbjudna ämnen i foder
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: forskare Mervi Rokka 0400 622 371
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Foder
Provtal: Provmängden bör vara minst 50 g, men den representativa mängden måste uppskattas från fall till fall. Provet sänds som sådan. Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30205 / L80267