Livsmedelsverkets prislista

Grundämnen som paketanalys (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Ni, Zn, Se), ICP-MS-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av livsmedel
Kemi
Elementaranalys
Pris, €:
Utan Moms: 104,03
Moms: 24,97
Totalt: 129,00

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Bestämning av grundämnen i livsmedel och animalsika prov
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Individuella identifiare: 30202 / L80263