Livsmedelsverkets prislista

Ergotalkaloider UPLC-MS/MS-teknik

Undersöknings-/ tjänsthelhet:
Laboratorieundersökningar av foder
Kemi
Skadliga och förbjudna ämnen
Pris, €:
Utan Moms: 260,08
Moms: 62,42
Totalt: 322,50

Förordningsreferens: MMM 1146/2018 8 §

Undersökningens / Prestationens / Tjänstens innehåll: Skadliga och förbjudna ämnen i foder
Undersökningens längd: Enligt avtal, men högst 4 veckor
Undersökningsplats Helsingfors
Kontaktperson: Specialforskare Marjo Kolmonen 050 5695477
Undersökningens orsak: Kemisk analys
Prov: Foder
Provtal: Före avsändning av provet bör man kontakta kontaktpersonen.
Undersökningsresultatet färdigt: 4 veckor eller enligt överenskommelse.
Tolkning: Resultaten ges med resultatsrapport.
Individuella identifiare: 30200 / L80262